حضور پرشور دانشجویان ،پرسنل و مدیران موسسه در راهپیمایی روز قدس

حضور پرشور دانشجویان ،پرسنل و مدیران موسسه در راهپیمایی روز قدس

راهپیمایی بزرگ روز قدس در ساعت 10:30 روزجمعه در شهرستان فردوس همزمان با تمامی شهرهای کشور برگزار شد. دانشجویان، پرسنل و مدیران موسسه آموزش عالی پیروزان نیز در این راهپیمایی دوشادوش سایر اقشار جامعه، شرکت نمودند.راهپیمایان با حضوری پر شور و سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و حمل پلاکاردهایی با مضامین استکبار ستیزی اعتراض خود را اعلام داشتند