مرکز آموزش مهارت های پیشرفته بین المللی پیروزان

می‌توان گفت یکی از علل اصل بیکاری در جامعه کنونی در بین فارغ التحصیلان دانشگاه  نداشتن  حرفه  و  تخصص  می‌باشد.لذا با عنایت به این که یکی از اهداف اصل موسسه آموزش عالی پیروزان تربیت نیروهای کارآفرین است. با  همکاری  اداره  کل آموزشی فنی و  حرفه ای استان خراسان جنوبی مرکز آموزشی مهارت‌های پیشرفته بین المللی پیروزان راه  اندازی  گردید  تابتواند با برگزاری دوره‌های تخصصی  در  طول  دوران  تحصیلی دانشجویان ضمن افزایش سطح کیفی آموزش، فارغ‌التحصیلانی متخصص وارد بازار کار نماید.