آشنایی با حوزه تحصیلات تکمیلی

۰۴ آذر ۱۳۹۸

ارتقاء سطح دانش و تربیت متخصص مورد نیاز از راهبردهای اصلی دوره های تحصیلات تکمیلی است. در این راستا تهیه و تدوین برنامه های آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی و فراهم نمودن امکانات مناسب در زمینه گسترش دوره های تخصصی از اهداف مدیریت تحصیلات تکمیلی است.وظایف
  • ایجاد زمینه های اجرایی برنامه های مصوب

  • تدوین و پیشنهاد تغییرات لازم در نحوه اجرای برنامه های درسی در چارچوب ضوابط مصوب

  • بررسی آئین‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی و اظهار نظر درباره آنها

  • تدوین راهبردها و برنامه ریزی دروس دوره های تحصیلات تکمیلی

  • برآورد ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در دوره‎ های تحصیلات تکمیلی

  • بررسی کیفیت آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی در مؤسسه و ارزیابی نحوه عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی

  • بررسی پیشنهاد تاسیس رشته ‎ها و دوره‎ های تحصیلات تکمیلی جدید