اولین کارگاه آموزشي ضمن خدمت با عنوان فرآيند و فنون تصمیم گیری ويژه مدیران

۱۷ دی ۱۳۹۷

اولین کارگاه آموزشي ضمن خدمت با عنوان فرآيند و فنون تصمیم گیری ويژه مدیران امروز در فردوس برگزار گردید.

این کارگاه با حضور بیش از 15نفر از رؤساي ادارات از فردوس،سرایان،بشرویه واسلامیه در مؤسسه آموزش عالي پیروزان برگزار شد.

در این جلسه آقای دکتر عظيمي از اساتید گروه آموزشی مؤسسه آموزش عالی پیروزان به عنوان مدرس حضور داشتند.

همچنین مدیر گروه آموزش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با حضور در این دوره ضمن خیرمقدم به اعضاي شرکت کننده عنوان کرد:این دوره باهدف ارتقا بینش و آگاهي مدیران ضمن خدمت باهمکاری و مساعدت مؤسسه آموزش عالی پیروزان فردوس برگزار گردید،

مهندس تقی زاده تأکید کرد:این دوره به مدت 6ساعت ويژه مدیران و جهت رفع نیازهای شهرستان ها و دیگر نیازهای شغلی امروز برگزار شد و ابراز امیدواری کرد که باهمکاری این مؤسسه در فردوس درآينده بتوانیم شاهد برگزاری دوره های آموزشي بیشتر در سطح منطقه باشیم.

در پایان رئيس مؤسسه آموزش عالی پیروزان فردوس از برگزاری دوره های متعدد عمومی و تخصصی ويژه تمامی کارکنان تا پایان سال جاری خبر داد.

مهندس عبدالله زاده ضمن قدردانی از حضور تک تک شرکت کنندگان اظهار داشت:امید که درآينده بتوانیم با هماهنگي و مشارکت حداکثری کارمندان ادارات و نهادها گامی مؤثر در جهت ارتقای آموزش سطوح مختلف رده های شغلی  برداریم.