برگزاری اولین دوره بورس

۰۲ آذر ۱۳۹۸

برگزاری دوره آموزش بورس در موسسه آموزش عالی پیروزانهنگامه عبد اله زاده مدیر مرکز کارآفرینی موسسه  ضمن تشکر بابت استقبال بی نظیر از این دوره تاکید نمود شرکت کنندگان با روش های تحلیل سهام , مفاهیم ابتدایی بورس , سرمایه داری و پس انداز , تحلیل شاخص و صنایع مختلف بورس , مدیریت هیجانات برای سرمایه گذاری و انجام معاملات در دوازده جلسه آشنا خواهند شد. گفتنی است این دوره با تدریس آقایان مهندس کنعانی و مجلل در حال برگزاری بوده و شرکت کنندگان پس از پایان دوره از مرکز مشاوره اطلاع رسانی و خدمات کار آفرینی پیروزان وابسته به اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گواهی شرکت در دوره اخذ خواهند نمود.