تقدیر وزارت علوم از مؤسسه اموزش عالی پیروزان

تقدیر وزارت علوم از مؤسسه اموزش عالی پیروزان

از آنجایی که موسسه آموزش عالی پیروزان توانست در مدت زمان کوتاهی فعالیت های خوبی در حوزه کارآفرینی انجام و به عنوان اولین واحد دانشگاهی موفق به اخذ مجوز مرکز مشاوره اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گردد، طی نامه ای از زحمات مسئولین موسسه قدردانی شد.