تقدیر وزارت علوم از مؤسسه اموزش عالی پیروزان

۰۲ خرداد ۱۳۹۷

از آنجایی که موسسه آموزش عالی پیروزان توانست در مدت زمان کوتاهی فعالیت های خوبی در حوزه کارآفرینی انجام و به عنوان اولین واحد دانشگاهی موفق به اخذ مجوز مرکز مشاوره اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گردد، طی نامه ای از زحمات مسئولین موسسه قدردانی شد.