دعوت به همکاری

۰۴ تیر ۱۳۹۸

اساتید محترم با مدرک کارشناسی ارشد و دکتری که تمایل به همکاری در برگزاری دوره های ضمن خدمت دارند به واحد فرهنگی موسسه آموزش عالی پیروزان سر کار خانم مقدس نیا مراجعه نمایند.