دفتر استاندارد سازی

۰۵ خرداد ۱۳۹۸

دفتراستانداردسازیدر پی سیاست های سازمان ملی استاندارد وبه منظور بهره مندی از پتانسیل موجود در مراکز آموزش عالی  کشور، اداره کل استاندارد خراسان جنوبی با همکاری مؤسسه آموزش عالی پیروزان با همکاری مؤسسه آموزش عالی پیروزان فردوس اقدام به تأسیس اولین دفتر استاندارد سازی منطقه نمود که در این خصوص مهندس مروی مقدم مدیر کل محترم استاندارد استان در مراسم افتتاحیه بر نقش مراکز آموزش عالی در حوزه تدوین ،بازنگری استانداردها و همچنین انجام پروژه های تحقیقاتی توسط اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی تأکید نمود. مهندس عبداله زاده رئیس مؤسسه آموزش عالی پیروزان بر پتانسیل مجود در دانشگاه از لحاظ اساتید وزیر ساخت های لازم اشاره نمود و حضور 15نفر از اساتید دانشگاههای مطرح کشور در سطح علمی دانشیاری و استادی را به عنوان هیأت مؤسس و هیأت امنا مؤسسه آموزش عالی پیروزان را نقطه قوت این مرکز آموزش عالی دانست و اظهار داشت علاوه بر این اساتید در حدود 8 استاد مدعو در مؤسسه آموزش عالی پیروزان مشغول به کار هستند که می توانند نقش بسزایی در پیشبرد اهداف این دفاتر ایفا نمایند.