راهپیمایی 13 آبان

۲۰ آبان ۱۳۹۸

 حضور اساتید،پرسنل و دانشجویان مؤسسه آموزش عالی پیروزان در راهپيمايي  با شکوه ۱۳ آبان