ساخت دستگاه اندازه‌گیری نرخ تبخیر نانو سیالات

۳۰ مهر ۱۳۹۸

ساخت دستگاه اندازه‌گیری نرخ تبخیر نانو سیالات در موسسه آموزش عالی پیروزاننانو سیالات که از اضافه کردن نانوذرات به سیال پایه تولید می شوند به دلیل ویژگی‌های فوق‌العاده ای که از خود نشان می‌دهند در کانون توجه محققان قرار دارند.علاوه بر اینکه تبخیر یکی از پدیده‌های مورد توجه در صنعت و کشاورزی است کنترل نرخ تبخیر در نیروگاه ها، آب شیرین کن های خورشیدی و غیره نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.از اینرو با توجه به اهمیت موضوع پژوهشگران موسسه آموزش عالی پیروزان به سرپرستی دکتر شمس در طول مدت دو سال  موفق به طراحی و ساخت دستگاه تست تبخیر نانو سیالات شده اند.دفتر ارتباط با صنعت مؤسسه آموزش عالی پیروزان