صندوق رفاه فرهیختگان

۱۲ خرداد ۱۳۹۸

صندوق قرض الحسنه فرهیختگانیکی از دغدغه‌های اصلی دانشجویان در طول دوران تحصیلی بدون شک مسائل مالی می‌باشد. موسسه آموزش عالی پیروزان در راستای حل این موضوع و ایجاد شـرایط منـاسب بـرای تربیت نیروهای متخصص، اقدام به تأسیس صندوق قرض الحسنه فرهیختگان با سرمایه 3 میلیاردی نمود به طوری تمام دانشجویان در طول دوران تحصیلی خود تحت پوشش این صندوق می‌باشند و کلیه هزینه‌های دانشجو از طریق صندوق فرهیختگان پرداخت می‌شود.