مدارک لازم جهت ثبت نام در مقطع کارشناسی ارشد

۱۴ شهریور ۱۳۹۷

ضمن تبریک به شما دانشجویان گرامی مدارک لازم جهت ثبت نام در مؤسسه آموزش عالی پیروزان به شرح ذیل می باشد .شروع ثبت نام از مورخه 97/6/18 می باشد. 1- اصل‌ شناسنامه‌ و كارت ملي و دو سري‌ فتوكپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آنها2 - هشت قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌3-اصل مدرک تحصیلی وریز نمرات وکپی4 - مدركي‌ كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه‌ را با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظيفه‌ عمومي»‌ مندرج‌ در صفحه 3 دفترچه‌ راهنماي‌ شماره‌ يك‌ آزمون‌ ورودي‌ دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌ سال 1397 كند (براي‌ برادران‌).