مراسم آئین تبادل تفاهم نامه همکاری مشترک

۰۱ مرداد ۱۳۹۸

مراسم آئین تبادل تفاهم نامه همکاری مشترک اداره کل آموزش و پرورش ،موسسه آموزش عالی پیروزان و اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی درراستای راه اندازی باشگاه کار آفرینان نوجوان