مرکز مشاوره اطلاع رسانی وخدمات کار آفرینی

۱۲ خرداد ۱۳۹۸

 مرکز مشاوره اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی به عنوان اولین واحد دانشگاهی کشورمؤسسه آموزش عالی پیروزان به عنوان یک واحد دانشگاهی سعی بر آن داشته تا با ارائه مشاوره کارآفرینی به دانشجویان بتواند نقش بسزایی در کاهش نرخ بیکاری در بین فارغ التحصیلان دانشگاه‌های منطقه داشته باشد لذا مرکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی با اخذ مجوز از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به صورت رسمی فعالیت خود را به عنوان اولین مرکز  دانشگاهی کشور از سال 1394 با حضور مسئولین استانی آغاز نمود.از مهم ترین فعالیت‌های این مرکز می‌توان به ارائه مشاوره به بیش از 30 طرح اشتغالزا که اکثر آن‌ها فارغ‌التحصیلان دانشگاهی می‌باشند اشاره نمود.مؤسسه آموزش عالی پیروزان به عنوان یک واحد دانشگاهی سعی بر آن داشته تا با ارائه مشاوره کارآفرینی به دانشجویان بتواند نقش بسزایی در کاهش نرخ بیکاری در بین فارغ التحصیلان دانشگاه‌های منطقه داشته باشد لذا مرکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی با اخذ مجوز از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به صورت رسمی فعالیت خود را به عنوان اولین مرکز  دانشگاهی کشور از سال 1394 با حضور مسئولین استانی آغاز نمود.از مهم ترین فعالیت‌های این مرکز می‌توان به ارائه مشاوره به بیش از 30 طرح اشتغالزا که اکثر آن‌ها فارغ‌التحصیلان دانشگاهی می‌باشند اشاره نمود.