معرفی مؤسسه

معرفی مؤسسه

مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی پیروزان به همت و تلاش هشت تن از اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه های ملی ایران در مورخه 15/5/1392 موافقت قطعی خود را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دریافت نمود و در مهر ماه سال 92 فعالیت آموزشی خود را در سه رشته مهندسی مکانیک و مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار و سخت افزار در مقطع کارشناسی ناپیوسته شروع کرد. این مؤسسه توانست با استفاده از اساتید مجرب در اولین ماه های فعالیت خود نقش پررنگی در فعالیت های علمی فرهنگی و ورزشی منطقه داشته و حائز کسب مقام هایی نیز گردیده است. مؤسسه پیروزان در راستای اهداف متعالی خود در ابتدای شروع فعالیت مؤسسه، جذب اعضای هیئت علمی را از بین فارغ التحصیلان نخبه دانشگاه های معتبر در سر لوحه کار خود قرار داده است. توسعه فضای آموزشی و افزایش رشته های تحصیلی از برنامه های اصلی مؤسسه در سال های آتی می باشد. امید است مؤسسه آموزش عالی پیروزان بتواند گامی مهم در راستای افزایش سطح علمی و فرهنگی جامعه اسلامی بردارد. ودر حال حاضر دارای 24 رشته در سه مقطع کاردانی،کارشناسی .کارشناسی ارشد می باشد