مرکز آموزش مهارت های پیشرفته بین المللی پیروزان

۰۶ اسفند ۱۳۹۶

می‌توان گفت یکی از علل اصل بیکاری در جامعه کنونی در بین  فارغ التحصیلان دانشگاه  نداشتن  حرفه  و  تخصص  می‌باشد. لذا با عنایت به این که یکی از اهداف اصل موسسه آموزش عالی  پیروزان تربیت نیروهای کارآفرین است.توانست با  همکاری  اداره  کل  آموزشی فنی و  حرفه ای استان خراسان جنوبی مرکز آموزشی  مهارت‌های پیشرفته بین المللی پیروزان راه  اندازی نماید تا با برگزاری دوره‌های تخصصی  در  طول  دوران  تحصیلی  دانشجویان ضمن افزایش سطح کیفی آموزش، فارغ‌التحصیلانی  متخصص وارد بازار کار نماید.