تقویم آموزشی نیمسال دوم

۲۷ آذر ۱۳۹۷

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 به شرح ذیل می باشد.