هیات امناء

۰۲ خرداد ۱۳۹۸

 تاریخچـه هیات امنـاقبل از پیروزی انقلاب اسلامی:1- با شکل­ گیری نهاد دانشگاه در کشور و آغاز به کار دانشگاه تهران در سال ۱۳۱۳ ، شورایی به نام «شورای دانشگاه» در آن دانشگاه وجود داشت که  بسیاری از اختیارات و وظایف هیأت امنا را انجام می داد و دارای کارکرد هیأت امنا بود .2- در سال ۱۳۳۹ در اساسنامه دانشگاه شهید بهشتی (ملی سابق) هیات امنا به عنوان اولین رکن دانشگاه مطرح شد.3-  دانشگاه شیراز (پهلوی سابق) اولین دانشگاهی بود که دارای هیات امنا شد. در قانون تاسیس آن دانشگاه که در سال ۱۳۴۳ به تصویب رسید،  هیات امنا نماینده قانونی دانشگاه بود و کلیه امور علمی، فنی، آموزشی، مالی، اداری و استخدامی دانشگاه نیز زیر نظر  هیات امنا اداره می‌شد.4- دانشگاه صنعتی شریف نیز در سال ۱۳۴۴ دارای هیات امنا شد.5- قانون هیات امنای دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۶ به تصویب مجلسین رسید و به دولت اجازه داده شد در صورت اقتضا، مقررات این قانون را در سایر دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و موسسات تعلیماتی عالی و تحقیقاتی کشور اجرا نماید6-  اولین جلسه هیات امنای دانشگاه مشهد،  در تاریخ 46/11/15 تشکیل شد.7- قانون هیات های امنای موسسات عالی علمی – دولتی در  سال 1350  به تصویب مجلسین وقت رسید و براساس این قانون، دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی به منظور ایجاد هماهنگی و یکپارچگی بیشتر،  موظف شدند که هیات امنای مستقلی تشکیل دهند.8- سرانجام در سال 1353،  پس از تصویب  قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون هیات­های امنای موسسات عالی علمی- دولتی در مجلسین  وقت، وزارت علوم و آموزش عالی مکلف شد که برای هر یک از دانشگاههای دولتی و غیردولتی و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی، هیات امنایی با ترکیب و وظایف یکسان و طبق مقررات مربوطه تشکیل دهد.بعد از پیروزی انقلاب اسلامی:1- به استناد لایحه قانونی انحلال هیات­های امنای دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی و خصوصی مصوب 57/11/13 وظایف و اختیارات هیات­های امنای کلیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منحل و مطابق با همین قانون، وظایف و اختیارات هیات­های امنا به هیات سه­نفری جانشین هیات­های امنا متشکل از وزیر فرهنگ و آموزش عالی، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر طرح های انقلاب، واگذار شد.2- بر اساس مفاد  قانون تشکیل هیات­های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که در  جلسات 181 و 183 مورخ 67/11/9و67/12/23 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. هر یک از وزارتخانه‌های «علوم، تحقیقات و فناوری»  و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» مکلف شدند برای دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به خود  هیات امنایی با ترکیب مندرج در قانون یادشده تشکیل دهند.اعضای هیئت امناء موسسه آموزش عالی پیروزان- حجت الاسلام غلامرضا روحانی نژاد- دکتر سید محمد باقر حسینی-دکتر حسین ناظری- دکتر علی نوروزی-دکتر حمید نیازمند- مهندس حمید عبداله زاده- مهندس محمد موید