کارشناسی ناپیوسته معماری

۰۷ خرداد ۱۳۹۸
کارشناسی ناپیوسته معماری
رشته کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری با هدف سوق دادن آموزش های معماری به سمت پاسخگویی به نیازهای جامعه و آشنایی دانشجویان معماری با فرهنک بومی و صحیح معماری در دانشگاه فنی و حرفه ای شکل گرفته است. کارشناس علمی و کاربردی معماری فردی است که دانش و مهارت های لازم در زمینه های معماری برای اجرای فعالیت طراحی فضای مسکونی، آموزشی، فرهنگی، تجاری و ... را دارا می باشد.

توانایی های کارشناس علمی کاربردی معماری

 


پس از پایان دوره تحصیلی کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری، فارغ التحصیلان این رشته دارای توانمندی های زیر می باشند :
  • طراحی اولیه، تهیه نقشه های معماری تا مراحل اجرایی کار
  • نظارت بر اجرای کار در عملیات اجرایی ساختمان
  • عضویت در کادر فنی سازمان ها
  • همکاری با گروه مهندسین مشاور معمار جهت توسعه طرح ها
  • طراحی مراحل اول و دوم پروژه هامشاغل فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماریفارغ التحصیلان این رشته دانشگاه فنی و حرفه ای پس از اتمام تحصیل می توانند در مشاغل زیر مشغول به کار شوند :
  • کارشناس دفاتر فنی سازمان ها
  • طراح و کارشناس دفاتر مهندسین مشاور
  • کارشناس امور فنی و اجرایی بخش عمرانی سازمان های مربوطه ( اعم از وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری، سازمان تحقیقات مسکن، سازمان میراث فرهنگی)