مرکز خدمات آزمایشگاهی وکارگاهی

۰۶ اسفند ۱۳۹۶

مرکز خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی در اختیار دانشجویان خلاقمرکز خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی موسسه آموزش عالی پیروزان با در اختیار داشتن امکانات مناسب زمینه فعالیت دانشجویان صاحب طرح و ایده را جهت تجاری سازی طرح فراهم نموده است این مرکز در مساحتی قریب به 1000 مترمربع تجهیز گردیده و شامل کارگاه و آزمایشگاه‌های مکانیک – تأسیسات و برق و... می‌باشد.