مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهی موقت

۰۵ آذر ۱۳۹۸

ضمن تبریک به مناسبت دانش آموختگی شما به جهت تسهیل در امور لطفا موارد زیر را مورد توجه قرار دهید:۱- گذراندن تمامی دروس با معدل بالای ۱۲ طبق چارت دروس برای دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی*** دانشجویان کارشناسی ارشد گذراندن تمامی دروس، دفاع از پایان نامه و معدل بالای 14۲- اطمینان از تکمیل پرونده قبل از مراجعه جهت انجام امور فارغ التحصیلی(رونوشت: کارت ملی ، شناسنامه- اصل مدرک مقطع قبلی – اصل تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی- اصل کارنامه مقطع قبلی۳- مراجعه به آموزش جهت انجام امور فارغ التحصیلی حداکثر ۱ ماه بعد از فارغ التحصیلی۴- اخذ نامه تسویه حساب از امورمالی دانشجویی (سرکارخانم ساده)۵- امور مربوط به فارغ التحصیلی و دریافت مدرک فقط روزهای یک شنبه، دوشنبه، و سه شنبه از ساعت ۸ تا ۱۱ انجام می شود.موارد ضروری قبل از مراجعه جهت دریافت اصل دانشنامهاطمینان از تکمیل پرونده قبل از مراجعه جهت تحویل دانشنامه از جمله موارد زیر در پرونده می باشد:
  • اصل مدرک مقطع قبل و کپی

  • اخذ نامه تسویه حساب از امورمالی دانشجویی (سرکارخانم ساده )

  • داشتن پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان

  • به همراه داشتن اصل گواهینامه موقت مقطع فارغ التحصیلی

  • همراه داشتن اصل شناسنامه یا اصل کارت ملی

  • قبل از مراجعه با شماره موسسه داخلی 106 هماهنگ نمایید

  • موسسه در ایام ثبت نام و ایام امتحانات از انجام امور فارغ التحصیلی و تحویل مدارک فارغ التحصیلی معذور است.