مرکز مشاوره اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی

برگزاری اولین  دوره بورس
برگزاری اولین دوره بورس

برگزاری دوره آموزش بورس در موسسه آموزش عالی پیروزان هنگامه عبد اله زاده مدیر مرکز کارآفرینی موسسه  ضمن تشکر بابت...

ادامه مطالب...
مرکز مشاوره اطلاع رسانی وخدمات کار آفرینی
مرکز مشاوره اطلاع رسانی وخدمات کار آفرینی

 مرکز مشاوره اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی به عنوان اولین واحد...

ادامه مطالب...