آموزش مجازی

۱۶ فروردین ۱۳۹۹

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند سامانه آموزش مجازی به آدرس ذیل می باشدhttp://pirouzan.samatoos.ir