هفته پژوهش گرامی باد

۲۰ آذر ۱۳۹۹

هفته پژوهش  گرامی باد

موسسه آموزش عالی پیروزان با همکاری دانشگاه فرهنگیان فردوس برگزار می نماید.

کافه پژوهش در شب های پیروزان 

هر شب دو کنفرانس علمی 

با حضور و سخنرانی اساتید برجسته دانشگاه های شهرستان فردوس

زمان شنبه ۲۲آذر ماه لغایت ۲۷آذر ۹۹

حضور در  جلسات با استفاده از لینک ذیلhttps://pirouzan.onac.ir/?wDC7bMNxyVyFwps

معاونت آموزشی و پژوهشی موسسه آموزش عالی پیروزان