پذیرش دانشجو

۱۹ آذر ۱۳۹۸

پذیرش در رشته های کاردانی ،کارشناسی، کارشناسی ارشد مؤسسه آموزش عالی پیروزان به دو شیوه قبولی مهر و تکمیل ظرفیت در مهر ماه صورت  می گیرد:

 مدارک موردنیاز جهت ثبت نام در مؤسسه :

1 - اصل شناسنامه و یک برگ تصویر از تمام صفحات آن

2 – اصل کارت ملی و یک برگ تصویر پشت و روی آن

3 - عکس 4*3 جدید تمام رخ (خواهران 5 قطعه، برادران 7 قطعه) ضمناً تمامی عکسها باید پشت نویسی کامل شوند.

4 - اصل و یک برگ تصویر مدرک کارشناسی (لیسانس)

5 - یک برگ تصویر مدرک کاردانی ( فوق دیپلم )

6 - پرینت قبولی ازسایت سازمان سنجش

7 - آقایان در صورت داشتن کارت پایان یا معافیت خدمت، ارائه اصل و کپی این کارت الزامی است .