دکتر زهره شمس به عنوان رئيس این مرکز آموزش عالی منصوب گردید

۲۵ آذر ۱۳۹۸

طیّ حکمی از سوی رئيس هيأت امناء موسسه آموزش عالی پیروزان  دکتر زهره شمس به عنوان رئيس این مرکز آموزش عالی  منصوب گردید.

دکتر شمس فارغ التحصیل رتبه اول مقطع دکتری در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه فردوسی مشهد بوده وتدریس در دانشگاههای دولتی از جمله دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان استاد مدعو،دانشگاه آزاداسلامی مشهد،پیام نورو همچنین همکاری با صنایع مختلف ازجمله شرکت ملّی گاز،صنایع نفت و گاز ،سازمان آب و فاضلاب و عضویت درشرکت دانش بنیان سحاب ،بنیاد نخبگان کشور، ستاد فناوری نانو وتأليف کتاب و چندین مقاله علمی و بین المللی را در کارنامه خود دارد.

از سال 1392 مهندس حمید عبداله زاده ریاست موسه آموزش عالی پیروزان را بر عهده داشته که از ابتدای مهر ماه سال جاری به عنوان رئیس هیئت امنا منصوب گردیده اند.